Cookie- en privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving over gegevensbescherming van kracht. Ten gevolge van deze regelgeving zijn wij genoodzaakt om u te melden wat Thermen R met uw persoonlijke gegevens doet.

Algemeen

Thermen R respecteert uw privacy en wij doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Uw transactiegegevens worden versleuteld (met behulp van SSL of een beveiligde server) over internet verstuurd zodat deze niet door andere personen gebruikt kunnen worden.

Vervolgens vindt u een overzicht en de nodige informatie met betrekking tot de verwerking en de bescherming van de door u verstrekte gegevens, alsook uw rechten met het oog op de bescherming van het individu binnen de GDPR en dit in een transparante, beknopte en begrijpbare vorm.

Verwerkingverantwoordelijke

Viane Rik (Thermen R) Kaasterstraat 44 8800 Roeselare info@thermen-r.be

Recht op informatie

I.v.m. persoonsgegevens op de website

Aangezien u een vrijwillige en uitdrukkelijke goedkeuring moet geven voor het bijhouden van uw gegevens, hebben we bij The Paper Plane geopteerd voor een vinkje voor het afronden van de bestelling, waar u goedkeurt dat:

-> Uw accountgegevens bijgehouden en verwerkt worden u de algemene en privacy voorwaarden gelezen hebt

Bij Thermen R wordt er enkel informatie bijgehouden die verkregen wordt van de klant zelf en dient om de bestelling of levering uit te voeren.

Door de opt-in geef je als klant de toestemming om uw gegevens bij te houden met het oog op toekomstige reservaties.

I.v.m. persoonsgegevens in de thermen.

Wanneer u Thermen R bezoekt, vragen wij uw identiteitskaart. De identiteitskaart wordt ingelezen en uw naam en voornaam worden aan een polsband gekoppeld. Met deze polsband kan u uw kastje openen en sluiten.

Alles wat u die dag verbruikt, wordt gedurende de dag op uw polsband gescand. Wanneer u Thermen R verlaat wordt uw polsband gescand en wordt uw rekening gemaakt.

Daarna ontkoppelen wij de polsband zodat hij terug wordt leeggemaakt en uw naam eraf wordt gehaald.

De gegevens van de identiteitskaart worden enkel binnen Thermen R gebruikt om u bij een nieuw bezoek efficiënter van dienst te kunnen zijn.

Ondanks het feit dat Thermen R alle passende maatregelen neemt om de (persoons)gegevens in haar bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan Thermen R de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.

Uw keuze en rechten betreffende uw persoonsgegevens

U heeft steeds het recht om Thermen R te vragen of uw persoonsgegevens zijn verwerkt. Indien dit zo is, heeft u het rechts om inzage te krijgen in die persoonsgegevens. U kan steeds u gegevens laten wijzigen, wissen, de verwerking van uw gegevens beperken en/ of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (conform artikel 16/17/18 AVG/ GDPR).

Let wel dat geaggregeerde gegevens niet gewist zullen worden, daar zijn niet gehanteerd kunnen worden om deze gegevens terug te brengen tot 1 specifieke persoon.

Verder hebt u ook het recht om persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare voor en om deze over te dragen aan een andere partij (conform artikel 20 AVG/ GDPR).

Als laatste hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (conform artikel 21 AVG/ GDPR) en geautomatiseerde besluitvorming(conform artikel 22 AVG/ GDPR).

De vereiste om persoonsgegevens mee te delen

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Thermen R u enkel diensten aanbieden indien u akkoord bent uw persoonsgegevens te delen met Thermen R. Ook Thermen R is zich hiervan bewust en draagt privacy en respect voor uw persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Thermen R kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/ of updaten. U wordt dan ook aangeraden om deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.